Learning & development - Trainsform blog - Temon Kooistra

Het lijkt inmiddels een soort organisatieterm. Er zijn hele afdelingen voor. En mensen, specialisten.

Maar willen we niet allemaal graag ‘Leren en ontwikkelen?’. Het duurde even voordat ik doorhad dat het antwoord op die vraag nee is.

Lang niet iedereen heeft als doel zich zijn leven lang te blijven ontwikkelen en te blijven leren! Er zijn heel veel mensen die dat heel fijn vinden, maar er zijn minstens zoveel mensen die dat totaal niet als levensdoel hebben en juist het bekende en vastige heel prettig vinden.

Organisaties en bedrijven zijn graag in ontwikkeling en willen dat hun mensen daar in meegaan. We leven in een kenniseconomie: het overgrote deel van onze (westerse) economie draait op kennis, en voor veel organisaties is kennis niet alleen van levensbelang, maar zelfs core business. Terwijl hun mensen daar dus lang niet altijd maar behoefte aan hebben. Hoe krijg je deze mensen dan toch mee? Met handige theorieën, kennis uit de wetenschap van leren, veranderen en motiveren.. Ik vertel daar graag eens meer over als je vragen hebt.

People don’t resist change.
They resist being changed.
(Peter M. Senge)

Leren en ontwikkelen: ik mag het vandaag zelf. Deze maand zit ik zélf weer eens in een training om te leren nog effectiever projectmatig te werken.

En jij? Wil jouw organisatie of bedrijf blijven groeien en ontwikkelen? En jij persoonlijk, wil jij blijven leren? Of ben jij een persoon die dat niet per se opzoekt?